Zbiór wszystkich dostępnych materiałów jest dostępnym pod adresem:

https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/g1fiSqF3J76Pyg5