Aktualizacja: 11/10/2019

Zgodnie z harmonogramem Projektu, zakończyła się realizacja Rezultatów Pracy Intelektualnej 1 oraz 2 (IO1 and IO2). Pod poniższym linkiem, znajdą Państwo syllabusy oraz metodologie dla opracowywanych kursów, w czterech wersjach językowych (PL, ENG, LT i IT). Zapraszamy do zapoznania się z nimi i przesyłania ewentualnych uwag na adres email: ipcic@psmb.pl.

https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/g1fiSqF3J76Pyg5