Partnerzy Projektu przeprowadzili szczegółowe badanie, mające na celu zebranie informacji na temat potrzeb rynku, nauczycieli oraz uczniów, dotyczące treści i metodyki opracowywanych kursów. Zestawienie odpowiedzi oraz skany poszczególnych ankiet zebranych w trzech krajach partnerskich, można znaleźć pod poniższym adresem:

https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/g1fiSqF3J76Pyg5?path=%2FQuestionnaires