Partnerzy Projektu prowadzą intensywną kampanię upowszechniającą wiedzę o Projekcie i jego rezultatach. Raport z podjętych działań w okresie X.2018 – VIII.2019 można znaleźć pod tym adresem.