W dniach 24-25 czerwca 2019, partnerzy Projektu IPCIC zgromadzili się na drugim spotkaniu partnerów Projektu. Spotkanie miało miejsce w siedzibie partnera CEAP w Vicenzy we Włoszech. Przedyskutowano następujące tematy: podsumowano postępy realizacji Projektu, przedyskutowano realizację i sfinalizowanie Rezultatów Pracy Intelektualnej 1 i 2, omówiono strategię i działania upowszechniające oraz zagadnienia związane z administracją i zarządzaniem. Koordynator Projektu omówił wymagania związane z dokumentacją potrzebną do sporządzenia raportu cząstkowego w projekcie. W podsumowaniu, partnerzy zgodzili się, że projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem a nadchodzące zadania są jasno przydzielone.