Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa

Polish Association of Building Managers

Emilii Plater 18
00-688 Warsaw
Poland

Project coordinator: dr hab. inż. Andrzej Minasowicz, President of PSMB

tel.: +48 22 326 00 03
E-mail: ipcic@psmb.pl, psmb@psmb.pl